5 suosituinta ja tunnetuinta kryptovaluuttaa eli kryptoa

Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti 5 suosituinta ja tunnetuinta kryptovaluuttaa eli kryptoa vuonna 2024. Kryptovaluuttamarkkinat muuttuvat nopeasti, eikä tämä lista välttämättä päde tulevina vuosina, joskin Bitcoin ja Ethereum hyvin luultavasti säilyttävät asemansa kahtena merkittävämpänä kryptovaluuttana.

Voit lukea lisää kryptovaluutoista ja katsoa reaaliaikaiset kurssit sivustolla https://www.kryptot.net

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) on virtuaalivaluutta, joka mullisti talousmaailman vuonna 2009, kun sen salaperäinen kehittäjä Satoshi Nakamoto julkaisi Bitcoinin valkoisen kirjan. Bitcoinia pidetään ensimmäisenä kryptovaluuttana, ja se toimi pohjana monille myöhemmin syntyneille digitaalisille valuutoille.

Perusteet ja teknologia

Bitcoin eroaa perinteisistä valuutoista siinä, että se ei ole fyysinen kolikko tai seteli. Sen sijaan se perustuu hajautettuun lohkoketjuteknologiaan, joka toimii ikään kuin hajautettu julkinen kirjanpito kaikista Bitcoin-transaktioista. Jokainen transaktio tallennetaan lohkoon, ja lohkot liitetään toisiinsa aikajärjestyksessä, muodostaen lohkoketjun.

Kaikki Bitcoin-transaktiot ovat julkisia, mutta ne ovat samalla anonyymejä. Käyttäjät tunnistetaan satunnaisilla osoitteilla, eikä heidän henkilöllisyyttään liitetä suoraan näihin osoitteisiin.

Hajautettu luonne

Yksi Bitcoinin merkittävimmistä piirteistä on sen hajautettu luonne. Perinteiset valuutat, kuten euro tai dollari, ovat keskitettyjä, ja niitä hallitsee hallitukset tai keskuspankit. Bitcoinin taustalla oleva hajautettu lohkoketju mahdollistaa sen, että se toimii ilman keskitettyä valvojaa. Tämä tekee siitä vastustuskykyisen sensuurille ja muutoksille, jotka saattaisivat olla perinteisten valuuttojen alaisia.

Rajoitettu tarjonta

Bitcoinin tarjonta on rajoitettu 21 miljoonaan yksikköön. Tämä tarjonnan rajoitus tekee Bitcoinista deflatorisen, toisin sanoen sen arvo voi ajan myötä kasvaa, kun tarjonta pysyy vakiona tai laskee. Uusia Bitcoineja luodaan prosessissa, jota kutsutaan louhinnaksi, jossa tietokoneet ratkaisevat monimutkaisia matemaattisia ongelmia palkinnoksi uusista Bitcoineista.

Transaktioiden vahvistamiseksi ja lohkoketjun ylläpitämiseksi louhijoille maksetaan myös transaktiopalkkioita. Tämä järjestelmä kannustaa louhijoita ylläpitämään verkkoa ja vahvistamaan transaktioita.

Bitcoinin haasteet ja mahdollisuudet

Vaikka Bitcoin on osoittanut voimakasta kasvua ja herättänyt suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, siihen liittyy myös haasteita. Hinta on ollut erittäin volatiili, ja sääntelykysymykset ovat edelleen avoimia monilla markkinoilla. Lisäksi Bitcoinin skaalautumiskysymykset ja ympäristövaikutukset, jotka liittyvät laajaan tietokoneiden louhintaan, ovat herättäneet keskustelua.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin lupaavalta, ja monet näkevät Bitcoinin potentiaalisena arvonsäilyttäjänä ja digitaalisena kultaan verrattavana omaisuutena. Instituutiot ovat alkaneet kiinnostua Bitcoinista sijoituskohteena, mikä viittaa siihen, että se voi olla täällä jäädäkseen ja muuttaa tapaa, jolla ihmiset ajattelevat rahaa ja arvoa.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) on toinen merkittävä kryptovaluutta, joka esiteltiin vuonna 2015. Ethereum eroaa Bitcoinista monin tavoin ja on tunnettu erityisesti älykkäiden sopimusten mahdollistajana.

Perusteet ja teknologia

Kuten Bitcoin, Ethereum perustuu hajautettuun lohkoketjuteknologiaan, mutta sen tarkoitus on paljon laajempi. Ethereum mahdollistaa älykkäät sopimukset, jotka ovat itse toimivia ohjelmia, jotka suorittavat ehtoja ja toimintoja, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Tämä avaa oven monille hajautetuille sovelluksille (DApps), jotka toimivat itsenäisesti ilman perinteisiä keskitettyjä palvelimia.

Ethereumin yksikkö on nimeltään “ether” (ETH), ja se toimii sekä valuuttana että polttoaineena Ethereum-verkossa. Etheriä käytetään esimerkiksi älykkäiden sopimusten suorittamiseen ja transaktioiden vahvistamiseen.

Älykkäät sopimukset

Älykkäät sopimukset ovat keskeinen osa Ethereum-verkkoa. Ne ovat koodinpätkiä, jotka määrittelevät ehdot ja toimet, ja ne suoritetaan automaattisesti, kun määritellyt ehdot täyttyvät. Esimerkiksi älykäs sopimus voi hallinnoida varojen siirtoa osapuolten välillä, kun tietyt ehdot, kuten aikarajoitukset tai tietyn tapahtuman toteutuminen, täyttyvät.

Tämä tekee Ethereumista monipuolisemman kuin Bitcoin, joka on enemmän suunniteltu arvon säilyttämiseen ja siirtämiseen. Ethereum voi tukea monenlaisia hajautettuja sovelluksia, kuten hajautettuja rahoitusjärjestelmiä (DeFi), digitaalisia taidegallerioita ja hajautettuja pelialustoja.

DeFi ja tokenit

DeFi-projektit ovat nousseet esiin Ethereum-verkossa, tarjoten perinteisten rahoituspalveluiden hajautettuja vastineita. DeFi-projekteissa voidaan esimerkiksi lainata tai lainata varoja ilman perinteisiä pankkeja käyttäen älykkäitä sopimuksia ja kryptovaluuttoja.

Ethereum on myös tullut tunnetuksi ERC-20-standardista, joka mahdollistaa kryptovaluutta-tokenien luomisen Ethereum-verkossa. Tämä on johtanut lukuisiin projekteihin, jotka ovat julkaisseet omia tokeneitaan, käyttäen Ethereumia alustanaan.

Tulevaisuus ja haasteet

Ethereumin tulevaisuus näyttää lupaavalta, ja sen merkitys hajautettujen sovellusten kehittämisessä ja älykkäiden sopimusten toteuttamisessa kasvaa jatkuvasti. Ethereum 2.0 -päivitys on suunniteltu parantamaan skaalautuvuutta ja energiatehokkuutta.

Kuitenkin Ethereum kohtaa myös haasteita, kuten skaalautuvuusongelmat ja kilpailu muiden lohkoketjujen kanssa. Vaikka kilpailu on lisääntynyt, Ethereum on edelleen yksi johtavista kryptovaluutoista ja hajautettujen sovellusten alustoista, joka jatkaa innovaatioitaan ja kehitystään.

5 suosituinta ja tunnetuinta kryptovaluuttaa

Tether (USDT)

Tether (USDT) on kryptovaluutta, joka tunnetaan erityisesti siitä, että sen arvo on sidottu perinteisiin fiat-valuuttoihin, kuten Yhdysvaltain dollariin. Tether luotiin tarjoamaan kryptovaluutta, joka säilyttää vakautensa perinteisten valuuttojen arvossa, mikä voi auttaa sijoittajia ja käyttäjiä välttämään kryptovaluuttojen voimakasta hintavaihtelua.

Perusteet ja sidottu arvo

Tetherin yksikkö on nimeltään USDT, ja sen arvo on yleensä sidottu 1:1 Yhdysvaltain dollariin. Tämä tarkoittaa, että yksi Tether on suunnilleen yhden dollarin arvoinen. Tetherin tavoitteena on tarjota kryptovaluutta, joka voi toimia likvideenä vaihtovälineenä ja arvonsäilyttäjänä ilman voimakasta arvovaihtelua, joka on tyypillistä monille muille kryptovaluutoille, kuten Bitcoinille ja Ethereumille.

Tetherin liikkeellelaskijana toimii yritys nimeltään Tether Limited, ja sen väitetään pitävän vastaava määrä perinteisiä fiat-valuuttoja (dollareita, euroja jne.) varastoituna pankkitileillään. Tämän pitäisi taata, että jokainen liikkeelle laskettu Tetherilla on vastaava määrä varoja, mikä tukee sen sidottua arvoa.

Käyttö ja kaupankäynti

Tetheriä käytetään laajasti kryptovaluuttamarkkinoilla. Monet kryptovaluuttapörssit hyödyntävät Tetheriä likvideenä ja vakauttavana valuuttana, jotta käyttäjät voivat helpommin liikkua kryptovaluuttojen ja fiat-valuuttojen välillä ilman, että joutuvat alttiiksi voimakkaalle hintavaihtelulle.

Lisäksi Tetheriä käytetään usein kaupankäynnissä, erityisesti niissä tilanteissa, joissa sijoittajat haluavat väliaikaisesti siirtyä pois voimakkaasti heilahtelevista kryptovaluutoista säilyttäen samalla altistumisen kryptovaluuttoihin.

Kritiikki ja haasteet

Vaikka Tether on ollut suosittu ja laajalti käytetty, se on myös kohdannut kritiikkiä ja epäilyjä. Jotkut ovat kyseenalaistaneet Tetherin kyvyn todistaa, että sillä on aina vastaava määrä varoja takaamassa liikkeellä olevia tokeninsa. Tämä on johtanut myös oikeudellisiin kysymyksiin ja tutkimuksiin.

Lisäksi Tetherin on väitetty olevan liikaa sidoksissa kryptovaluuttamarkkinoihin, mikä voi aiheuttaa riskejä, jos markkinat kohtaavat äkillisiä muutoksia.

Johtopäätökset ja tulevaisuus

Tether on ollut merkittävä pelaaja kryptovaluuttamarkkinoilla tarjoamalla vakautta hintavaihtelun keskellä. Kuitenkin sen ympärillä oleva epävarmuus ja kritiikki ovat muistutus siitä, että kaikki kryptovaluutat eivät ole samanlaisia, ja sijoittajien on tärkeää olla tietoisia riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tetherin tulevaisuus riippuu suuresti sen kyvystä vastata näihin kysymyksiin ja ylläpitää käyttäjien luottamusta.

Binance Coin eli BNB

Binance Coin (BNB) on kryptovaluutta, joka liittyy Binance-kaupankäyntialustaan, yhteen maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä. BNB:stä on tullut merkittävä valuutta kryptovaluuttamarkkinoilla, ja se tarjoaa käyttäjilleen monia etuja Binance-ekosysteemissä.

BNB:n alkuperä ja käyttötarkoitus

Binance Coin julkaistiin vuonna 2017 Binance-pörssin oman kryptovaluutan ja ekosysteemin polttoaineena. Alun perin se toimi alennuksena kaupankäyntimaksuista Binance-pörssissä, mikä kannusti käyttäjiä käyttämään BNB:tä maksuvälineenä. BNB:n käyttö maksuvälineenä tarjoaa alennuksia kaupankäyntimaksuista, mikä on houkutellut monia käyttäjiä hyödyntämään BNB:tä Binance-kaupankäynnissä.

Lohkoketju ja käyttösovellukset

Alun perin BNB perustui Ethereum-lohkoketjuun (ERC-20-standardi), mutta myöhemmin Binance kehitti oman lohkoketjunsa, Binance Chainin. BNB siirtyi Binance Chainille, mikä mahdollisti nopeammat ja edullisemmat siirrot Binance-ekosysteemissä.

BNB:tä käytetään laajalti Binance-ekosysteemissä monin tavoin. Tämä sisältää kaupankäyntimaksujen maksamisen, osallistumisen token-levitysosallistumisissa (IEO), äänestämisen yhteisöäänestyksissä ja osallistumisen hajautettujen sovellusten (DApps) käyttöön Binance Smart Chainin kautta.

Binance Smart Chain ja DeFi

Binance Coin on ollut olennainen osa Binance Smart Chainin (BSC) kasvua. BSC on Binance-pörssin kehittämä lohkoketju, joka mahdollistaa älykkäät sopimukset ja hajautetut sovellukset. BSC on kilpaillut menestyksekkäästi muiden DeFi-lohkoketjujen kanssa, kuten Ethereum, tarjoamalla nopeammat ja edullisemmat siirrot.

DeFi-projektit, kuten hajautetut pörssit ja rahoitussovellukset, ovat alkaneet siirtyä BSC:lle, ja tämä on lisännyt BNB:n käyttöä näissä sovelluksissa.

Tulevaisuus ja riskit

Binance Coinin tulevaisuus riippuu suuresti Binance-pörssin jatkuvasta menestyksestä ja Binance Smart Chainin kehityksestä. BNB on voinut kasvaa monipuoliseksi kryptovaluutaksi, joka ei ole vain sidoksissa kaupankäyntialustaan, vaan myös laajempaan DeFi-ekosysteemiin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikki kryptovaluutat ovat alttiita markkinoiden vaihteluille ja sääntelyriskeille. Binance Coinin käyttäjien tulisi seurata tarkasti sen kehitystä ja Binance-ekosysteemin uutisia, jotta he voivat tehdä informoituja päätöksiä sijoituksistaan.

Solana (SOL)

Solana (SOL) on hajautettu lohkoketju, joka on suunniteltu tarjoamaan nopeita ja edullisia siirtoja sekä mahdollisuuksia hajautettujen sovellusten (DApps) kehitykseen. Solana on noussut nopeasti suosioon sen suorituskyvyn ja innovaatioiden ansiosta.

Teknologia ja suorituskyky

Solana erottuu muista lohkoketjuista erityisesti sen suorituskyvyn vuoksi. Se pyrkii ratkaisemaan skaalautuvuusongelman, joka vaivaa monia muita lohkoketjuja, kuten Ethereumia. Solana käyttää ainutlaatuista konsensusalgoritmia nimeltään Proof of History (PoH), joka aikaleimaa tapahtumat ennen niiden lisäämistä lohkoon. Tämä mahdollistaa nopeamman lohkoketjun ja suuremman suorituskyvyn.

Solanan lohkoketju voi käsitellä tuhansia transaktioita sekunnissa (TPS) ja tarjota matalat siirtokustannukset, mikä tekee siitä houkuttelevan kehittäjille ja käyttäjille, jotka arvostavat tehokkuutta.

Älykkäät sopimukset ja DeFi-sovellukset

Solana tukee älykkäitä sopimuksia, mikä mahdollistaa hajautettujen sovellusten (DApps) kehittämisen. Se on houkutellut erityisesti DeFi-projekteja, jotka hyödyntävät sen nopeaa ja edullista infrastruktuuria. DeFi-sovellukset, kuten hajautetut pörssit (DEX) ja laina-alustat, ovat kasvaneet Solana-ekosysteemissä.

Solana on myös pyrkinyt tekemään lohkoketjun kehityksestä helpompaa ja saavutettavampaa tarjoamalla avoimen lähdekoodin työkaluja ja rajapintoja, jotka tukevat kehittäjiä.

Solana Ecosystem ja projektit

Solana-ekosysteemi on kasvanut nopeasti, ja monet projektit ovat liittyneet siihen hyödyntääkseen sen suorituskykyä. Esimerkkejä Solana-ekosysteemin projekteista ovat Serum, Mango Markets, Raydium ja useat muut. Nämä projektit tarjoavat erilaisia DeFi-palveluita ja tuotteita, kuten hajautettuja pörssejä, likviditeetin tarjoajia ja laina-alustoja.

Riskit ja kilpailu

Vaikka Solana on saavuttanut suosiota nopeutensa ja suorituskykynsä ansiosta, se kohtaa edelleen riskejä. Kuten kaikki kryptovaluutat ja lohkoketjut, Solana on altis markkinoiden vaihteluille ja sääntelyriskeille.

Lisäksi kilpailu lohkoketjujen välillä on kovaa, ja monet muut lohkoketjut, kuten Binance Smart Chain, Ethereum ja Avalanche, kilpailevat samoista kehittäjistä ja käyttäjistä.

Johtopäätökset ja tulevaisuus

Solana on kasvanut vahvaksi toimijaksi kryptovaluuttamaailmassa sen suorituskyvyn ja houkuttelevan ekosysteemin ansiosta. Kehittäjien ja käyttäjien kiinnostus jatkaa kasvuaan, ja Solanan edelleen innovoidessa se voi jatkaa laajentumistaan ja vakiinnuttamistaan lohkoketjujen kilpailukentällä.

Linkkejä:
Veikkaus: Eurojackpot - Veikkauksen Eurojackpot-palvelu, jossa voi pelata Eurojackpotia ja tarkastaa tulokset.
Wikipedia: Eurojackpot - Tietoa Eurojackpotista, voittoluokista, päävoitoista ja historiasta.
Euro-jackpot.net - Paljon tietoa Eurojackpotista englanniksi: statistiikkaa, uutiset, tulokset jne.
HS: Eurojackpot - Helsingin Sanomien artikkeleja hakusanalla "Eurojackpot".